Půdoochranné technologie Dolňácko, a.s.

Zadavatel projektu: Dolňácko, a.s.

Název projektu: Půdoochranné technologie Dolňácko, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/23_165/0015579

Cíl projektu: Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající v pořízení jednoho zemědělského stroje pro aplikaci půdoochranných technologií na stanovené výměře orné půdy evidované v informačním systému pro evidenci využití zemědělské půdy LPIS jako kultura “standardní orná půda”.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - v rámci operační programu životního prostředí 2014-2020

Logo

FVE s akumulací Dolňácko, Boršice

Zadavatel projektu: Dolňácko, a.s.

Název projektu: FVE s akumulací Dolňácko, Boršice

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002145 

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím předmětné investice ve společnosti Dolňácko, a.s. Výsledkem projektu bude mimo jiné zlepšení energetické účinnosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - v rámci Operačního programu Národního plánu obnovy

Logo

Posklizňová linka Dolňácko

Zadavatel projektu: Dolňácko, a.s.

Název projektu: Posklizňová linka Dolňácko.

Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000991

Cíl projektu: Instalace nové posklizňové linky včetně propojení dopravními cestami, která nahradí stávající zastaralou čističku, předčističku, příjmový koš, sklad obilnin a čističky sušky obilí. Díky projektu dojde ke snížení měřitelných emisí tuhých znečišťujících látek

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Logo

Inovace akumulace energie včetně instalace zařízení využívajících energie z obnovitelných zdrojů ve společnosti Dolňácko, a.s.

Zadavatel projektu: Dolňácko, a.s.

Název projektu: Inovace akumulace energie včetně instalace zařízení využívajících energie z obnovitelných zdrojů ve společnosti Dolňácko, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010613

Cíl projektu: zavedení technologie akumulace energie současně s instalací fotovoltaické elektrárny v objektu společnosti  společnosti Dolňácko, a.s. Dolňácko, a.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Logo

Obměna mechanizačních prostředků v RV A ŽV

Zadavatel projektu: Dolňácko, a.s.

Název projektu: Obměna mechanizačních prostředků v RV a ŽV

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_0013948

Cíl projektu: Snížení konečné spotřeby energie v podniku žadatele

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Logo

Obměna stroje v živočišné výrobě

Zadavatel projektu: Dolňácko, a.s.

Název projektu: Obměna stroje v živočišné výrobě

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013920

Cíl projektu: Snížení konečné spotřeby energie v podniku žadatele

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Logo