Dolňácko a.s.

Společnost Dolňácko, a.s. se zabývá převážně zemědělskou výrobou. V současné době hospodaříme na cca 1930 ha v katastrech Hluk, Boršice u Blatnice, Slavkov a Dolní Němčí. Naše společnost hospodaří v jihovýchodní části okresu Uherské Hradiště a zasahuje až do podhůří Bílých Karpat. Tomu odpovídá i členitost terénu, přecházejícího od rovinaté části až po členitý a kopcovitý terén se svažitostí do 20°. Průměrná nadmořská výška v k.ú. Hluk je 252 m.n.m, v k.ú. Boršice 294 m.n.m. Průměrné roční srážky činí 580 mm s teplotou 9,2°C. 

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

Rostlinná výroba se zaměřuje na pěstování obilovin, kukuřice na zrno, řepky, cukrovky, máku a krmných plodin.

Živočišná výroba je zacílena na chov hovězího dobytka. Na farmě v Boršicích a přilehlých pastvinách chováme masné plemeno Blonde D´Aquitaine.

STRUČNÁ HISTORIE VZNIKU

  • 1956 – založení JZD Hluk
  • 1975 – sloučení JZD Hluk a JZD Boršice u Blatnice do jednoho celku
  • 1993 – změna názvu JZD Dolňácko na ZOD Dolňácko
  • 1997 – transformace do akciové společnosti Dolňácko, a.s.
Sklizeň

6800

Tun sklizně

Dobytek

550

Kusů dobytka

Rozloha

1930

Obhospodařovaných hektarů

Stroje

35

Jednotek techniky

Historie vzniku

1956

Založení JZD

Založení JZD Hluk.

1975

Sloučení s JZD Boršice

Sloučení JZD Hluk a JZD Boršice u Blatnice do jednoho celku.

1993

Změna názvu na ZOD Dolňácko

Změna názvu JZD Dolňácko na ZOD Dolňácko.

1997

Transformace na akciovou společnost

Transformace do akciové společnosti Dolňácko, a.s.

Naši partneři

Ostrožsko
Lagris
Maso Hovorany
Mage Group
Zevos